Om NærBrand

NærBrand Forsikring G/S er det levende bevis på betydningen af sammenhold og forsigtighed.

Selskabet er "efterkommer" af selskaber der for op mod 150 år side blev dannet som "brandcasser" rundt om i lokalområderne.

Forhistorien ses som driftige og fremsynede menneskers reaktion på den store Kjøbenhavnske brand.

Du skal forestille dig at ingen på dette tidspunkt havde forsikringer. Brændte dit hus var du overladt til velgørenhed fra familie, venner og naboer.

Historien viser også, at specielt naboer på den tid var først til at komme med hjælpen.

Derfor ses også logikken i at man i nærområder samledes i brandkasser, og dermed i solidaritet og for fælles bedste sørgede for at løse problemet for de mennesker der blev ramt af brand.

Brandkasserne bestod op gennem 1900 tallet, men stødte med tiden på det problem, at folk ønskede sig mere forsikring end brandforsikringen. F.eks. stormforsikringer af vore huse.

Nogle brandkasser opgav og lod sig nedlægge, men 6 brandkasser valgte at indlede et tæt samarbejde med Topdanmark. Disse brandkasser organiserede sig under navnet NÆR-BRAND.

I 2009 valgte man at reducere de administrative byrder ved at fusionere til NærBrand Forsikring G/S. Dette kundeejede forsikringsselskab arbejder videre i NÆR-BRAND ånden, og lever videre med det formål at anvende afkastet af den opsparede kapital til at mindske kundernes risiko for skader.

LÆS MERE
Lokalområder
Bonus
Vilkår - aftalen for private - i uddrag
Vedtægter
NÆR-BRAND FORSIKRING G/S | CVR: 17342517