Valgmøde i NærBrand Fjends

53 interesserede medlemmer og forsikrede fra Fjends var samlet den 2. februar 2017 på Sevel Kro i Sevel for at afholde valgmøde. Mødet blev afholdt i samarbejde med Salling Lemvig, hvilket betød at forsamlingen ialt blev på 97 personer.

Lokalrådsformændene Lars Christiansen og Mette Palshøj bød velkommen i fællesskab, og udtrykte tilfredshed med det fine fremmøde. De var enige om at se frem til et interessant møde.

Forsamlingen vedtog at følge den foreslåede dagsorden, hvilket betød at de to formænd efterfølgende kunne give ordet til direktør Martin Damholdt, der gav en orientering om regnskabsåret 2016 i fællesskabet NærBrand forsikring. Orienteringen blev fulgt af en mulighed for at stille spørgsmål.

Den sammenbragte forsamling skiltes herefter, for at fortsætte dagsordenens punkter omkring beretning og valg i hvert sit lokale.

I Fjends fremlagde Lokalrådsformand Lars Christiansen beretning om lokalrådets virke i det forgangne år, og der blev givet mulighed for at stille spørgsmål.

Herefter gik man over til det der jo var mødets vedtægtsmæssige anledning.

Der skulle vælges 3 delegerede til NærBrand Forsikrings delegeretmøde i april.

Efter en skriftlig forslagsrunde kunne man fylde tavlen med foreslåede kandidater.

Nogle kandidater mente imidlertid at man var godt repræsenteret med de allerede valgte, så tilbage på stemmesedlen stod der 5 navne.

Den skriftlige afstemming kunne efterfølgende gøres såldes op, at valgt som delegeret for en 2 årig periode blev Lars Christiansen, Kristian Hedegaard og Hans Lund.

 

Efter afslutningen af de separate valgmøder samledes alle igen i et fælles lokale, hvor NærBrand var vært ved en middag.

Efter middagen gav man ordet til Vestas koryfæ Hans Laurids Pedersen, der lavede en interessant gennemgang af de begivenheder der ledte hen til industrieventyret Vestas.

Hans Laurids Pedersen valgte for et par år siden at gå på pension efter hele 46 års ansættelse i denne virksomhed der startede som en beskeden smed.

Lokalrådet for Fjends ser således ud:

 

NB-Deltagelse Fornavn Efternavn Gade By Mobil e-mail
Lokalrådsformand Lars Christiansen Lånumvej 22 Stoholm 40599293 inglar22@gmail.com
Lokalrådsmedlem Hans Lund Toften 3 E Vinderup 28557238 hanstinne@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Jørgen Clemmensen Kirkebakken 10 Højslev 61744467 fam.clemmensen@hotmail.dk
Bestyrelsesmedlem Kristian Hedegaard Ådalen 8 Skive 21488909 kemhedegaard@hotmail.com
Lokalrådsmedlem Lone Vile Kardybvej 8 Stoholm  21457890 lonevile@gmail.com
Lokalrådsmedlem Martin Frederiksen Hoagervej 28 Haderup 29471683 kartoffelavler@hotmail.com. 
Lokalrådsmedlem Ole Mackenhauer Lundgårdsvej 50 Viborg 23604161 olemackenhauer@gmail.com

 

LÆS MERE
Lokalområder
Salling Lemvig
Viborgegnen
Fjends
Lolland Falster
Bonus
Vilkår - aftalen for private - i uddrag
Vedtægter
NÆR-BRAND FORSIKRING G/S | CVR: 17342517