Valgmøde i NærBrand Salling Lemvig.

Torsdag den 2. februar 2017 afholdtes på Sevel Kro i Sevel et fælles valgmødearrangement med Fjends. Til stede fra Salling Lemvig var der 32 stemmeberettigede medlemmer og 12 gæster. 

Efter at den samlede forsamling på 97 personer havde fået en fælles orientering om det forløbne år i NærBrand, gik deltagerne fra Salling Lemvig ind i et lokale for sig selv.

Her kunne man lytte til lokalrådsformand Mette Palshøj, der aflagde beretning for lokalrådet, og herunder redegjorde for de aktiviteter der løb af stabelen i 2016.

Beretningen blev modtaget med tilfredshed, og uddybet med spørgsmål fra salen.

Herefter gik man over til mødets egentlige formål - at vælge 3 delegerede til NærBrands delegeretmøde.  Her blev der valg til Alfred Brunsgaard, Mette Palshøj og Anette Vernergaard Andersen.

.

 

Efter afslutningen af de separate valgmøder samledes alle igen i et fælles lokale, hvor NærBrand var vært ved en middag.

Efter middagen gav man ordet til Vestas koryfæ Hans Laurids Pedersen, der lavede en interessant gennemgang af de begivenheder der ledte hen til industrieventyret Vestas.

Hans Laurids Pedersen valgte for et par år siden at gå på pension efter hele 46 års ansættelse i denne virksomhed der startede som en beskeden smed.

Lokalrådet for  Salling Lemvig i 2017.        
             
NB-Deltagelse Fornavn Efternavn Gade By Mobil e-mail
Lokalrådsformand Mette Palshøj Otting Hedevej 10 Spøttrup 20343015 mepa@skivekommune.dk
Forsikringsformand Alfred Brunsgaard Hindborgvej 15 Spøttrup 21400778 postmaster@ramsinggaard.dk
Lokalrådsmedlem Anette Vernegaard Andersen Olgavej 24 Skive 22860677 anea@skivekommune.dk
Bestyrelsesmedlem Bent Wang Hansen Vandborgvej 45 Lemvig 29893560 elisebentwang@gmail.com
Lokalrådsmedlem Christen Bjerrum Meldgårdsvej 22 Struer 24600769 bjerrum@privat.dk
Lokalrådsmedlem Kristian Balleby Ballebyvej 10 Lemvig 21601665 vesterballeby@gmail.com
Lokalrådsmedlem Vagn K. Pedersen Rosenhaven 22 A Roslev 23638856 vagn-aloevera@pedersen.tdcadsl.dk 
LÆS MERE
Lokalområder
Salling Lemvig
Viborgegnen
Fjends
Lolland Falster
Bonus
Vilkår - aftalen for private - i uddrag
Vedtægter
NÆR-BRAND FORSIKRING G/S | CVR: 17342517