Valgmøde i NærBrand Viborgegnen

I alt 114 glade deltagere samledes for leden på Golf Hotel, hvor NærBrand Forsikring G/S afholdte sit valg af delegerede i lokalområde Viborgegnen.

Lokalrådsformand Karsten Bak Poulsen - på billedet - bød velkommen, og glædede sig over dette flotte fremmøde endnu engang. Han så frem til et interessant møde. 

Forsamlingen valgte NærBrands bestyrelsesmedlem Kristian Hedegaard som dirigent.

Forsamlingen vedtog at følge den foreslåede dagsorden, hvilket betød at dirigenten efterfølgende kunne give ordet til direktør Martin Damholdt, der gav en orientering om forløbet af 2016 i fællesskabet NærBrand forsikring, og derefter specifikke tal for Viborgegnen.

Lokalrådsformand Karsten Bank Poulsen orienterede om aktiviteterne i NærBrand's lokalråd for Viborgegnen.

Dagsorden indeholdte en gennemgang af de opnåede resultater for 2016, herunder regnskab, og det var muligt for de interesserede deltagere at få svar på stillede spørgsmål.

Undervejs i valghandlingen, og hvor der blev optalt stemmer, gav man ordet til borgmesterkandidat Ulrik Wilbek, der på sin kendte facon fik overbevist forsamlingen om de gode muligheder i Viborg kommune. 

Aflslutningsvis blev valget til delegeret afgjort. 

Valgt blev:

  • Karsten Bak Poulsen, Skræ ,
  • Henning Laursen, Viborg
  • Jørgen Hammeken, Rødkærsbro.

Efter afslutningen på mødet var NærBrand vært ved en middag.

Efter valgmødet ser Lokalrådet for Viborgegnen herefter således ud:

NB-Deltagelse Fornavn Efternavn Gade By Mobil e-mail
Lokalrådsformand Erik Ø. Johnsen Silkeborgvej 67 Viborg 61367464 Tolstrupgaard@8800.dk
Bestyrelsesmedlem Karsten Bak   Poulsen Skivevej 26 Kjellerup 22621082 scriver.poulsen@gmail.com
Lokalrådsmedlem Jørgen Hammeken Kjellerupvej 64 Rødkærsbro 21749073 jah@fibermail.dk
Lokalrådsmedlem Ivan Jensen Brændhøje 4 Løgstrup 30660326 ivan.jensen@pc.dk
Lokalrådsmedlem Kjeld E. Jensen Stendalen 85 Bjerringbro 61698595 kej003@politi.dk
Bestyrelsesmedlem Per Flarup Fuglesangsallè 10 Tjele 20480332 pflarup@mail.tele.dk
Lokalrådsmedlem Henning Laursen Løgstørvej 28 Viborg 40570173
laursen.as@gmail.com
LÆS MERE
Lokalområder
Salling Lemvig
Viborgegnen
Fjends
Lolland Falster
Bonus
Vilkår - aftalen for private - i uddrag
Vedtægter
NÆR-BRAND FORSIKRING G/S | CVR: 17342517