Mere end 70 tilfredse NærBrand medlemmer var forleden samlet på Hotel Maribo Søpark for at afholde valgmøde i NærBrand Forsikring G/S lokalområde Lolland Falster.

Det var derfor en særdeles tilfreds lokalrådsformand Arne Hansen fra Maribo, der bød de fremmødte velkommen, til trods for at han måtte starte med at beklage at hotellet havde varmeforsyningsproblemer.

De manglende varmegrader i rummet kunne imidlertid ikke ødelægge forsamlingens gode humør, og det humør fik en ekstra tand opad da man fik forelagt hovedtallene fra NærBrand Forsikring G/S’ kommende årsrapport for 2016.

Efter at Arne Hansen havde aflagt beretning om lokalrådets aktiviteter i det forgangne år gik man over til mødets egentlige formål, at vælge 3 delegerede/lokalrådsmedlemmer til NærBrand Lolland Falster.

Medlemmerne valgte at genvælge Arne Hansen og Jørgen Rye Rasmussen fra Maribo samt John Nielsen fra Nykøbing F.

NærBrand Forsikring G/S holder sin generalforsamling på fyn.

Dagsorden indeholdte en gennemgang af de opnåede resultater for 2016, og herunder regnskab, og det var muligt for de interesserede deltagere at få svar på stillede spørgsmål.

 

I forlængelse af valgmødet gav man ordet til turistchef Marie Louise L. M. Friderichsen, der tog forsamlingen med ind i de overvejelser som hun gør sig i sit nye job. Det blev et meget ærligt og inspirerende foredrag fra en sprudlende turistchef, der sendte forsamlingen videre til spisningen med en rigtig god fornemmelse.

Fra valgdagen ser Lokalrådet for Lolland Falster herefter således ud:

 

NB-Deltagelse Fornavn Efternavn Gade By Mobil e-mail
Lokalrådsformand Arne Hansen Skibevej 1 Maribo  21796955  arne@skibevej.dk
Lokalrådsmedlem Anders Larsen Sakskøbingvej 17 Nysted 28724013  ny-el@ny-el.dk
Lokalrådsmedlem Arne Bang Fuglereden 7 Maribo 40757541  arnebang20@gmail.com
Lokalrådsmedlem Dines Lærkesen Fjordvej 16 Nysted 22218010  dines@laerkesen.dk
Bestyrelsesmedlem John Nielsen Bøgelundsvej 16 Nykøbing F 20103044  jon.dlsyd@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Jørgen Rye Rasmussen Skibevej 31 Maribo 21443618  j@ryebakkegaard.dk
Lokalrådsmedlem Tine Sejr Larsen Vandværksvej 93 Nykøbing F 61690215  tsl@mail.dk
LÆS MERE
Lokalområder
Salling Lemvig
Viborgegnen
Fjends
Lolland Falster
Bonus
Vilkår - aftalen for private - i uddrag
Vedtægter
NÆR-BRAND FORSIKRING G/S | CVR: 17342517